Close

Danas.rs

Portal www.danas.rs i mobilna aplikacija pokrenuti su prije pet godina.

Uz tekstove i kolumne iz tiskanog izdanja, portal donosi i veći broj dnevnih vijesti i raznolikiji sadržaj.

Internetsko izdanje Danasa bilježi stalni rast broja posjeta i posjetitelja, što ga je ove godine svrstalo među 15 najčitanijih portala u Srbiji.