Close

NOVA NEWS RADIO

NOVA NEWS je bugarska radio stanica koja postoji od 2015. godine. U najvećim bugarskim gradovima emitira isključivo sve emisije NOVE: vijesti, dnevne emisije “Hello, Bulgaria” i “Intersection Point”, kao i vikend formate “Probudi se” i “Nedelja na Novoj”. Radio NOVA NEWS emitira vijesti na sat, od ponedjeljka do petka.