Close

Pikaboo

Pikaboo je dječji program i savršeno mjesto za okupljanje najmlađih gledatelja. Pikaboo nudi kvalitetan program namijenjen najmlađoj publici sa širokom ponudom poznatih animiranih i dječjih emisija, kao što je internet senzacija „Pilići“.

Dječji program Pikaboo je dostupan na pet regionalnih jezika: srpskom, hrvatskom, slovenskom, makedonskom i albanskom jeziku.