Close

Zadovoljna.hr

Najčitaniji ženski lifestyle portal u Hrvatskoj, jedan od specijaliziranih portala Nova TV grupe. Ovaj jedinstveni portal za žene stavlja naglasak na jačanje sustava vrijednosti  koji se temelji na toleranciji, solidarnosti, edukaciji i osnaživanju žena. Zadovoljna.hr je brižna prijateljica koja je nježna, iskusna i uvijek spremna pomoći. Ona je istovremeno i zabavna, svestrana, promovira pozitivne teme i aktivan način života. Popularni portal razvija i niz kreativnih natječaja i zanimljivih projekata, a jedan od najvećih jest definitivno jedinstveni te višestruko nagrađivani projekt Zadovoljna akademija zahvaljujući kojem je do sada priliku za edukacijom dobilo 58 žena. Instagram portala zadovoljna.hr je najveća lifestyle zajednica žena u Hrvatskoj.