Close

Adria Media

Adria Media Ljubljana je izdavačka kuća sa portfoliom najvažnijih nacionalnih i međunarodnih štampanih i onlajn brendova. Cilj kompanije je da zadrži i ojača svoju poziciju na slovenačkom medijskom tržištu i da nastavi da gradi partnerstvo sa svetskim medijskim kompanijama.

Adria Media Ljubljana redovno izdaje licencirana i sopstvena štampana i digitalna izdanja. To su: Metropolitan, Aktivni, Avto Magazin, Cosmopolitan, Elle, Govori.se, Sensa, Story.