Close

Danas.rs

Portal www.danas.rs i mobilna aplikacija lansirani su pet godina.

Pored tekstova i kolumni iz štampanog izdanja, portal donosi veći broj dnevnih aktuelnosti i raznovrsniji sadržaj.

Online izdanje Danasa beleži konstantan rast broja poseta i posetilaca, što ga je ove godine svrstalo u top 15 najčitanijih portala u Srbiji.