Close

Danas

Dnevni list Danas jedan je od najuticajnijih dnevnih listova u Srbiji. U protekle 24 godine Danas se afirmisao kao nezavisni, visoko profesionalni, informativno-politički dnevnik koji se bavi relevantnim društvenim temama.

Pre pet godina, pokrenut je i portal www.danas.rs i mobilna aplikacija.

Portal Danasa osim tekstova i kolumni iz štampanog izdanja, donosi veći broj dnevnih aktuelnosti i raznovrsniji sadržaj. Online izdanje Danasa beleži konstantan rast broja poseta i posetilaca, što ga je ove godine svrstalo u top 15 najčitanijih portala u Srbiji.