Close

Nova News Radio

NOVA NEWS je bugarska radio stanica koja postoji od 2015. godine. Emituje program u najvećim bugarskim gradovima, prenoseći ekskluzivno  sve emisije NOVA: vesti, dnevne emisije „Zdravo, Bugarska“ i „Intersection Point“, kao i vikend formate „Probudi se“ i Nedelja na Novoj. Radio NOVA NEWS emituje vesti na sat, od ponedeljka do petka.