Close

Pariteni.bg

Pariteni.bg je finansijski portal pokrenut 2008. godine. Pored aktuelne ponude bankarskih proizvoda, pruža informacije o ličnim i porodičnim finansijama, predstavljajući građanima mogućnosti za osiguranje i informacije o porezima. Pariteni je popularan među korisnicima zbog svog lako razumljivog sadržaja, orijentisanog na široku publiku.