Close

Pikaboo

Pikaboo je dečiji kanal i savršeno mesto za okupljanje najmlađih gledalaca. Pikaboo nudi kvalitetan program namenjen najmlađim članovima porodice sa širokom ponudom poznatih animiranih i dečijih emisija, kao što je internet senzacija „Pilići“.

Dečiji kanal Pikaboo je dostupan na pet regionalnih jezika: srpskom, hrvatskom, slovenačkom, makedonskom i albanskom.