Close

Radio Vitosha

Radio Vitoša emituje se od 1993. godine i zauzima lidersku poziciju među bugarskim radio stanicama koje emituju savremenu muziku. Radio emisija „Trojica u zoru“ (The Three at Dawn”) jedna je od najbolje ocenjenih jutarnjih emisija u bugarskom radijskom etru. Slogan radija je „Pratite muziku“ a okuplja publiku od 24 do 45 godina. Od 1999. godine radio Vitoša emituje sopstveni 24-časovni program.