Close

Telegraph

Dnevni list TELEGRAF osnovan je u novembru 2002. godine i distrubuira se na nacionalnom nivou. Dinamičan razvoj, društvena posvećenost, moderna grafika i cena utvrdili su poziciju Telegrafa kao najtiražnijih dnevnih novina u zemlji. Telegraf je jedini bugarski dnevni list koji kontinuirano povećava svoj tiraž.