Close

Zadovoljna.hr

Najčitaniji ženski lifestyle portal u Hrvatskoj, jedan od specijalizovanih portala Nova TV grupe. Ovaj jedinstveni portal za žene stavlja naglasak na jačanje sistema vrednosti  koji se temelji na toleranciji, solidarnosti, edukaciji i osnaživanju žena. Zadovoljna.hr je brižna prijateljica koja je nežna, iskusna i uvek spremna da pomogne. Ona je istovremeno i zabavna, svestrana, promoviše pozitivne teme i aktivan način života. Popularni portal razvija i niz kreativnih takmićenja i zanimljivih projekata, a jedan od najvećih je višestruko nagrađivani projekat Zadovoljna akademija zahvaljujući kojem je do sada priliku za edukacijom dobilo 58 žena. Instagram portala zadovoljna.hr je najveća lifestyle zajednica žena u Hrvatskoj.